Dofinansowanie

Dofinansowanie ze środków państwowych funduszy celowych

Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Dofinansowanie z Funduszu ubezpieczeń społecznych

DOFINANSOWANIE 10 726,58 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 13 408,23 zł

Opis zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ograniczenie obciążenia fizycznego pracowników w procesie pracy